Shibuya scramble בניין התצפית המרהיב


 Shibuya scramble square תצפית הגג מבניין
Sky Stage תצפית


בטוקיו יש מספר נקודות תצפית מהם ניתן לצפות על רחבי העיר .